ประวัติบริษัท

บริษัท ซีดับเบิ้ลยู อินเตอร์ฟู้ด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2562 เป็นบริษัท ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ ภายใต้ตราสินค้า โคโค่ฟิน เช่น น้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้น ด้วยการพัฒนาคิดค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

ในฐานะผู้จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ตราสินค้า โคโค่ฟิน เราให้คุณค่ากับความน่าเชื่อถือและความจริงใจต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่ดีมีประโยชน์ ภายใต้แนวคิด “สุขภาพดี คุณเลือกได้” ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและ การออกำลังกาย

เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรค เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิต, โรคหลอดเลือดหรือ เรียกว่าโรค NCDs (non-communicable diseases) นั้น เราขอแนะนำให้หันมาบริโภคอาหารที่ใกล้เคียงธรรมชาติ ไม่สกัด ไม่ขัดสีหรือ รับประทานแบบ plant based food เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเอง