contact img
logo

"เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้น ด้วยการพัฒนาคิดค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต"

169/53 หมู่ที่ 5 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

v